Produktpaket – företag

Trivselvård (lokalvård)

Normala lokalvårdstjänster, designade efter kundens behov och önskemål. Antingen som offert eller löpande på timme. Innehållet bör beskrivas så noggrant som möjligt så att båda parter är överens om dess utformning, frekvens och önskat resultat.

  • Vidare kan man ropa av: Helgarbete, jourarbete (vid avtal) Offereras

Försörjning av förbrukningsartiklar

Vi har 2 storlekar, det lilla eller det stora.

  • Lilla paketet innehåller max 10 artiklar som kunden själv kan ta ur vårt lager (förvaras hos kunden) och som räknas av och fylls på en gång per månad. Faktureras vid avräkning. Kostnad 1200kr/mån+mtrl (vid uppstart av detta faktureras det totala värdet av uppstartslagret som måste inhandlas)
  • Stora paketet innehåller ett obegränsat antal artiklar som fylls på efter en överenskommen frekvens. Faktureras löpande. Vid uppstart av detta faktureras kunden det totala värdet av uppstartslagret samt en engångskostnad för anskaffning och leverans av dessa(om dessa artiklar ej finns på plats redan) Kostnad – offereras

Goda tjänster (engångs eller abonnemang)

En leverans av frukt och grönt (eller annat) efter överenskommen frekvens, faktureras månadsvis. Här använder vi oss av en/flera underleverantörer och lägger endast en förmedlingskostnad. Vi är egentligen bara en mellanhand men det kan vara nog så skönt för våra kunder att ha en partner istället för flera.

Gröna tjänster

Vi stöttar våra kunder i underhåll/inköp av växter på kontoret så att deras ‘gröna’ miljö blir trivsam och välskött. Vi ansvarar löpande för att hantera våra partners växter, plockar blad, vid behov behandlar med växtnäring etc. Kan även mot avrop leverera blommor till anställda/kunder för speciella tillfällen. Kostnad offereras

 

Handduksabonnemang

Istället för att våra kunder lägger ner stora pengar på pappershanddukar och dess miljöpåverkan så erbjuder vi en skräddarsydd tjänst med handdukar som hämtas, tvättas och levereras efter överenskommen frekvens. Detta för att stötta våra kunder inom hållbarhet och miljömedvetenhet.

Kostnad offereras

Kundunika tjänster

Tillsammans med kunden tar vi fram en tjänst som vi anser att vi med vår kompetens kan leverera. Den ska vara specificerad och beskriven så att båda parter är tydligt medvetna om dess innehåll och önskat resultat.

Kostnad offereras